Projeler

Bu sayfada bu blog yazarlarının yaptığı, bu blog konularıyla ilgili projeler yer almaktadır.

Ercan Ersoy’un Önyükleyicisi

Bu önyükleyici, Ercan Ersoy’un bilgisayar mühendisliği yüksek lisans için tez çalışması sırasında yapmış olduğu önyükleyicidir. ATmega328/ATmega328P mikrodenetleyicisinde çalışmaktadır ve uygulama programını ağ tarayıcısı üzerinden yüklemektedir. Yapılandırma, kaynak kodlarından derleme sırasında belirlenmektedir. Bütün bu işler, 4 KiB önyükleyici alanına sığdırılımştır.

http://dosyalar.ersoykardesler.net/projeler/onyukleyici/