Eğitim, Okumak ve Sınavlar

Ülkede, ben dâhil milyonlarca kişi, açıktan, uzaktan ya da örgün öğretim olarak okumakta, birçok okul bitirip diplomalar sâhibi olmaktadır. Ancak pek çoğumuz, okuduğunu anlayamamakta, yazım ve noktalama kurallarını doğru dürüst bilmemekte, empati kuramamakta ve analitik düşünceyi elde edememektedir. İnsanlarımız, sık sık, eğitim sisteminden, okumaktan şikâyet etmektedir. Ben, birçok insan gibi böyle olumsuz düşünmüyorum.

Evet, herkesin bildiği gibi, eğitim sistemimize köklü değişiklikler gerekiyor ancak okumak ve diplomalar sâhibi olmak kötü bir şey değil bence. Eğitimin ve okumanın amacı sâdece sınavlar kazanmaya daraltılırsa eğitimin ve okumanın asıl amaçlarından sapılmış olunur. Sâdece sınavlar kazanmaya, sınavlar geçmeye odaklanılırsa diplomalar sâhibi olunsa bile diplomaların hakkı verilemez, sonuçta her yıl okuduğunu doğru dürüst anlayamayan pek çok insan ülkemiz üniversitelerinden mezun olmakta. Oysa okuduğunu doğru dürüst anlama bir ilköğretim becerisi.

Okumak; bilgilenmek, öğrenmek, beceriler kazanmak, araştırma yapmak, okumak, yazmaktır. Sınavlar ise okumak sırasında elde edinilen bilgi ve becerilerin ne kadar kazanıldığını ölçmekten başka bir şey değildir. Eğer sürekli ölçü aracıyla uğraşılırsa ne ölçeceğimize ve ölçülecek şeyi elde etmemize imkân kalmaz.

Dünyâdaki süper güç devletlerinin kuantum dolanıklığıyla uğraştığı günümüzde bu süper güç devletlerinin teknolojilerinden geri kalmamak için basit bir işlemci bile üretemeyen bizlerin, artık, şu sınavı geçtim, şu sınavı kazanmam lâzım, bu kadar not almam lâzım, şu dersleri geçmem lâzım, eğitim sistemimiz şöyle, eğitim sistemimiz böyle gibi, herkesin konuşup da bir türlü sonuç alınamadığı, yüzeyel, üretkenliği bitirici, yıkıcı, hattâ ayrıştırıcı söylemlerden derhâl vazgeçmemiz, kendi eğitimimizin ve okumalarımızın amaçlarına odaklanmamız gerekmektedir. Aksi taktirde yakın gelecekte bu süper güçler karşısında taş devrinde kalmış gibi olabiliriz.

Umarım, bu okuduklarım sâdece bir kişiye bile olsa bir şeyler kazandırır.

Tâkipte kalın, hoşça kalın. Sevgilerimle. 🙂

You may also like...