Bilgisayar Alanında İlerlemek İçin Gerekenler

Bilgisayarlar, günümüzde birçok alanda kullanılaktadır. Bundan dolayı, bilgisayar alanında uygulanabilir işler çok geniştir.

Bilgisayar alanı, matematik ve elektronik alanının bazı konularının birleşimidir. Hem bilgisayar donanımı, hem de bilgisayar yazılımıyla ilgilidir. İlgili konulardan algoritma geliştirme, hesaplama, bilgisayar yazılımı tasarımı, bilgisayar yazılımı geliştirme, bilgisayar donanımı tasarımı ve bilgisayar donanımı geliştirme örnekleri verilebilir.

Üniversitelerde bilgisayar alanıyla ilgili bilgisayar bilimleri ve bilgisayar mühendisliği bölümleri vardır. Ancak, bilgisayar alanında bilim ve mühendislik ilkelerinin uygulanmadığı birçok uygulama bilgisayar bilimleri ve bilgisayar mühendisliğinin konusu değildir. Bilim ve mühendislik ilkeleri uygulanmayan İnternet sitesi geliştirme, bilgisayar yazılımı geliştirme, bilgisayar yazılımı kurulumu, bilgisayar donanımı tamiri gibi işler bilgisayar bilimleri ve bilgisayar mühendisliğinin konusu değildir. Bu konuda birçok yanlış anlaşılma vardır.

Bilgisayar alanında ilerlemek için gerekenler aşağıda verilmiştir.

Matematik Bilgisi

Bilgisayar alanında ilerlemek için öncelikle konuya göre az ya da çok matematik bilgisi gerekir. Çünkü, birçok uygulamada matematik alanının ilkeleri az ya da çok uygulanmaktadır.

Matematikte en azından dört işlem, mantık, fonksiyon gibi konular bilinmelidir. Çünkü, birçok uygulamada bu konular gereklidir.

Matematikte limit, türev, integral gibi kavramlar, bir kayıt sisteminin geliştirlmesi için gerekli değildir. Ancak, yapay zekâ algoritmaları ve sinyal işleme algoritmaları üzerinde çalışılan bir gömülü sistemi geliştirmek veya sayısal görüntü işleme algoritmaları üzerinde çalışan bir sunucu sistemini geliştirmek için gereklidir.

Elektronik Bilgisi

Bilgisayar alanında ileriemek için en azından temel bilgisayar donanımlarının bilinmesi gereklidir. Bu donanımlar elektrikle çalışırlar. Bilgisayar alanı için elektronik bilgisi, uygulamaya göre az veya çok bilinmelidir. Bir ofis yönetim sisteminin geliştirilmesinde bilgisayar donanımı bilgisi ve elektronik bilgisi çok gerekmeyebilir. Ancak, bir bilgisayar donanımı tasarımında veya işletim sistemi geliştirilmesinde gereklidir.

Bilgisayar Etkin Olarak Kullanma Bilgisi

Bilgisayar alanında ilerlemek için bilgisayarı etkin olarak kullanmak gerekir. Yalnızca, bilgisayarı açma ve kapama bilgisi, İnternet sayfalarında dolaşma bilgisi, ofis uygulamalarını kullanma bilgisi gibi bilgiler yeterli değildir.

İşletim sistemi kurulumu, depolama ortamı biçimlendirme, işletim sistemi yönetimi gibi konuların da iyi olarak bilinmesi gereklidir.

Bilgisayar Yazılımı Geliştirme Bilgisi

Bilgisayar alanında birçok konuda bilgisayar yazılımı geliştirme yapılır. Bilgisayar yazılımı çok geniş bir konudur. Günümüzde bilgisayar yazılımı geliştirme için birçok bilgisayar dili ve yazılım olarak birçok araç vardır. İstenilen alanda çalışmak için uygun olan bilgisayar dilleri ve uygun olan araçlar kullanılmalıdır.

Bilgisayar dillerine örnek olarak C, Fortran, Pascal, Python, Java, HTML, XML ve CSS verilebilir.

Araçlara örnek olarak derleyici, bağlayıcı, yorumlayıcı ve metin düzenleyicisi verilebilir.

Yapılacak İşe Uygun Bir Bilgisayar ve Ek Bilgisayar Donanımları

Bilgisayar alanında ilerlemek için yapılacak işe uygun bir bilgisayar gerekir. Bilgisayar alanında ilerlemek için yüksek başarımlı bilgisayarlar gerekmeyebilir. Birçok iş için uygun tek kartlık bilgisayarlar bile yeterlidir. Tablet bilgisayarlar ve cep telefonları bilgisayar alanında uygulama yapmak için yeterli değildir.

Eğer, uygun bir işletim sistemi yüklenirse birçok iş için 2005 yılının bilgisayarları bile yeterlidir. Yapılacak işe uygun daha eski bilgisayarlar bile kullanılabilir.

Ek bilgisayar donanımı olarak bilgisayar monitörü, bilgisayar klavyesi, bilgisayar faresi gibi araçlara gereksinim vardır. Eğer, dizüstü bir bilgisayar kullanılacaksa ek bilgisayar donanımlarına gerek olamayabilir.

You may also like...