Matematiğe Giriş – 2 – Matematiğin Alt Alanları

Yazı dizimize matematiğin alt alanları ile devâm ediyoruz. Matematik, genel olarak şu alt alanları vardır:

 • Aritmetik: Özellikle eksi (negatif) olmayan sayılar olmak üzere sayılarla uğraşır. Sayıların kendileriyle, sayılar arasındaki ilişkilerle, sayılar üzerinde gözlemlerle uğraşır. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üs alma ve kök alma işlemleri aritmetik konularıdır.
 • Cebir: Aritmetiğin genel hâlidir, yâni sayıların yerine genellikle harfler olmak üzere semboller kullanır. Aritmetik ve biçimsel (formel) işlemler üzerinde sembollerle çalışır.
 • Analiz: Limit, diferansiasyon, integrasyon gibi sürekli değişimlerle uğraşır. Limit, türev, integral, diferansiyel denklemler matematiksel analiz konularıdır. “Kalkülüs” ile sıklıkla eş anlamlı kullanılır ancak kalkülüs, analizin bir alt dalıdır.
 • Geometri: Şekillerle ve nesnelerle uğraşır. Nesnelerin şekilleriyle, nesne şekilleri arasındaki ilişkiler, geometri alanına girer. Türkiye’nin matematik eğitim sisteminde Geometri dersleri, Matematik derslerinden ayrı olarak işlenir.
 • İstatistik: Çok büyük niceliksel verilerin toplanması, çözümlenmesi, sunumu ve yorumlanmasıyla uğraşır. Tablolar, grafikler, mod, medyan, varyans, standart sapma istatistik kavramlarıdır.
 • Kombinatorik: Ayrık yapılar ve sistemler üzerinde, seçimlerle, düzenlemelerle ve işlemlerle uğraşır. Permütasyon ve kombinasyon kombinatorik konularıdır.
 • Küme Teorisi: Kümelerle, yâni iyi tanımlanmış nesne gruplarıyla uğraşır.
 • Nümerik Analiz: Sonsuz küçüklük ile uğraşan kalkülüs kısmındaki problemlere yaklaşık çözümler sunan algoritmalarla uğraşır. Bilgisayar bilimlerindeki önemi büyüktür.
 • Olasılık Teorisi: Rastgele olayların olasılıklarıyla uğraşır.
 • Optimizasyon: Fizik, kimyâ, biyoloji, mühendislik, iktisat, işletme gibi birçok alandaki matematiksel yöntemlerle ve matematiksel ilkelerle uğraşır. Matematiksel programlama olarak da bilinir.
 • Oyun Teorisi: Oyunların analiziyle uğraşır.
 • Sayılar Teorisi: Artı (pozitif) sayılarla uğraşır. Kimi zaman “Yüksek Aritmetik” olarak da adlandırılır. Asal sayılar, faktöriyeller sayılar teorisinin konularıdır.
 • Trigonometri: Açıların özel fonksiyonlarıyla ve bu fonksiyonların uygulamalarıyla uğraşır. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant, kosekant bu özel fonksiyonlardır.

Tâkipte kalın. 🙂

Bu Yazı İçin Yararlanılan Kaynaklar

You may also like...