Bilgisayar Alanında Nasıl Çalışmalı?

Bu yazıda, bilgisayar alanına çalışmak için gerekli bilgiler verilecektir. Ayrıca, bilgisayar alanında çalışmanın incelikleri de verilecektir. Bu yazının bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği gibi alanlar için de yararlı olması amaçlanmıştır.

Bilgisayarlar alanında çalışmak için, istekli, tutarlı ve sabırlı olunmalıdır. Bilgisayar donanımı ve bilgisayar yazılımı hakkında temel bilgilere de sahip olunmalıdır. Bu alanda çalışmak için çok bilgi bilinmelidir.

Bilgisayar alanında bazı konularda çalışmak için bir bilgisayarın olması şart değildir. Kağıt ve kalemle de bilgisayarlarda çalışmak üzere geliştirilmiş algoirtma tasarımı, bilgisayar donanımı tasarımı gibi çalışmalar yapılabilir. Eskiden delikli kartlarla bilgisayarsız delikler delerek yazılım geliştirme işi de yapılabilmekteydi. Ancak, günümüz bilgisayarlarında yazılım geliştirme için bir bilgisayara gereksinim vardır.

Bilgisayar alanına öncelikle, temel kavramlardan ve bilgisayar donanımından başlanmalıdır. Sonrasında yazılımlarla ve algoritmalarla da çalışmak gerekir. Bilgisayar alanında temel bilgilerle sınırlı kalınmamalıdır. Sayısal görüntü işleme, mantıksal devre tasarımı, gömülü sistemler gibi alanlarla da çalışılmalıdır.

Her nedense bilgisayar mühendisliği, çoğunlukla yalnız yazılım mühendisliği veya yalnızca program yazma olarak anlaşılmaktadır. Bu bölümlerden çıkan bazı insanlar, web sitesi geliştirme üzerinde, mobil yazılım geliştirme üzerinde vb. gibi lise öğrencilerinin ve diğer akademik bölümlerin yapabileceği işler üzerinde uzamanlaşmayı seçmektedirler. Ayrıca, yalnızca bunların birini ya da birkaçını bilip de bilgisayar mühendisliği yaptığını sananlar vardır. Ancak, bu yanlıştır. Bir bilgisayar mühendisinin en azından bilgisayar alanlarından birinde uzmanlaşması gerekir. Programlama işi, çoğunlukla derleyici, yorumlayıcı, kod düzenleyici gibi yazılımları kullanmaktır. Yazılım kullanımı, bilgisayar mühendisliği alanlarından değildir. Bilgisayar mühendisliğinde yapılan işlerden biri geliştirme yazılımları kullanılarak bilgisayar bilimlerini yasalarını uygulayarak ar-ge çalışması yapmaktır. Bir bilgisayar alanında çalışan biri, mümkünse ara sıra amatör olarak yazılım geliştirmesi gerekir.

Donanım konusunda, Arduino’dan LED yakmayı başarı sayılmamalıdır. LED’i kablosuz iletişim modülleriyle uzaktan yakmak da bir başarı değildir. Birçok kaynakta Arduino’dan LED yakma örneği vardır; ancak, Arduino için C diliyle yazılmış pratik kullanımlı önyükleyici veya C diliyle SD kart kütüphanesi yazmayı öğreten kaynak bulmak zordur. Disket sürücü gibi bazı PC bileşenlerini Arduino’dan kullanmayı öğreten kaynak bulmaksa iyice zordur. Yalnızca, Arduino’dan çalışma değil, tam bir bilgisayar geliştirmeyle ve üretimiyle çalışmak gerekir. Özellikle bilgisayar mühendisliği gibi mühednsilik alanları için bilgisayar geliştirme ve bilgisayar üretimi konularında da çalışılmalıdır. Bilgisayar mühendisliğinden mezun olan bir kişi, bilgisayar geliştirme ve bilgisayar üretimi konularını da en azından teorik olarak bilmesi gerekir. Bilgisayar geliştirme ve bilgisayar üretimi konusunda mümkünse basit bileşenlerle sınırlı kalınmamalıdır. Bir bilgisayar alanında çalışan biri, mümkünse ara sıra amatör olarak donanımlar geliştirmesi gerekir.

Çalışılacak kaynaklara gelince, İnternet’te bulunan kalitesiz yazılardan, yalnızca beğeni toplamak için çekilmiş yazılım kullanmayı anlatan videolardan, yalnızca para kazanmak için yazılmış düzgün olmayan kitaplardan çalışılmamalıdır. Onun yerine, iyi insanlar tarafından yazılmış, kaliteli yayınlar yayınlayan düzgün yayınevlerinden çıkan ya da kişisel yayın olan, kaynakçası belli olan, anlatımı düzgün ve yalın olan yayınlardan çalışılmalıdır. Bu yayınlar çoğunlukla kitaplardır. Ara sıra konuyla ilgili düzgün akademik dergilerde yayımlanmış düzgün akademik makaleleri, öğretmek için yazılmış ve konuyla ilgili İnternet’te veya akademik olmayan dergilerde yayımlanan yazıları da okunmalıdır. İnternet üzerinde bilgisayar alanında bilgi veren kaliteli videolar da kaynak olabilir.

İstekli ve yeterli bilgisi olan biri, bilgisayar bilimleri ve bilgisayar mühendisliği konularında amatör de olsa bilim veya mühendislik yapmalıdır. Herkes bilim yapamayabilir, herkes mühendislik de yapamayabilir. Ancak, istekli ve yeterli bilgisi olan biri mümkünse zaman ayırmaya çalışmalıdır.

You may also like...