Şu Matematiği Nasıl Çalışmalı?

Merhabalar,

Bu yazıda sizlere ortaokul ve lise öğrencilerinin matematiği nasıl çalışması gerektiğini anlatacağım. Ancak ilk önce bâzı ön bilgiler vermem gerekli.

Öncelikle, matematiğe çalışmaya başlamadan önce öğrencinin motive olması gerekir. Motivasyon olmadan matematik dâhil hiçbir ders doğru dürüst çalışılmaz. Öğrencinin motive olması için de öncelikle hayattan ne istediğini bilmesi ve bu istekler doğrultusunda kendine hedefler koyması gerekir. Unutmayınız, matematik, amaç değildir, sâdece hedeflere götürecek bir araçtır.

Bir kere, matematik, insanın matematiksel (analitik, mantıksal, sayısal, niceliksel, uzaysal) düşünce yapısını geliştirir. Bu düşünce yapısı, bu hayatta daha fazla başarılı olmak ve bu hayâtı daha iyi yaşamak için gereklidir. Hayâtın birçok alanında matematiksel düşünce yapısını uygulayabiliriz. Yapılacaklar listesini daha iyi düzenlemede, hayatta önemli kararlar vermede, kendi hedeflerimizi belirlememizde matematiksel düşünce ne kadar daha iyi olursa bu işler daha iyi yapılır. Burada matematiksel düşünce yapısı derken matematiksel işlem yapma hızını kastetmiyorum ama matematiksel işlem yapma hızı da önemli tabii ki.

Eğer öğrenci, eğitim hayâtında matematikten korkmuşsa bunun nedenlerini sorgulaması gerekir. Matematiğin zor olduğu kaygısı, öğrencinin gözünde matematiği korkuyla büyütmekte ve öğrencinin matematik çalışma şevkini kırmaktadır. Bunun arkasında büyük ihtimalle hatâ yapma korkusu olduğunu düşünmekteyim. Yalnız, bir şey söyleyeyim, matematikte hatâ yapmak öğrenciye daha çok şey öğretir. Çünkü öğrenci, hatâ yaptıktan sonra doğrusunu öğrenince bu doğru öğrencinin beyninde daha kalıcı olur.

Hatâ yapmak, hedef belirlemek ve motive olmak konusunda sıkıntı yoksa artık matematiğin nasıl çalışılması gerektiği konusuna geçebiliriz. “Ortaokulda/Lisede olsaydım matematiği şöyle çalışırdım.” şeklinde geçmişimi sorgulamam istenseydi bu anlatacaklarımı uygulardım.

ÖNEMLİ: Burada anlatacaklarım, kendi tecrübelerime dayalı olup kendi kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır. Bu anlatacaklarımdan doğacak herhangi bir zarârdan hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum. Zâten bu anlatacağım çalışma yöntemleri sizde işe yaramıyorsa zaman kaybetmeden başka bir çalışma yöntemi deneyebilirsiniz.

Öğrenci kaçıncı sınıfta olursa olsun ve eğitim döneminin neresinde olursa olsun önce kendine temiz bir sayfa açmalı ve mükemmeliyetçiliği varsa bunu bırakmalı. Çünkü açılacak temiz sayfada da istenmeyen karalamalar, lekeler olabilir ama bunları en aza indirmek önemli. Temiz bir sayfa açtıktan sonra, öğrenci, sonuca değil sürece odaklanmalı, yâni okulda öğretmeninin ders dinleme verimine ve evde ders çalışma verimine odaklanmalı, sınavlardaki notlara, netlere veyâ puanlara değil. Zâten okul ve ders verimi arttıkça puanlar, notlar, netler kendiliğinden artacak.

Bir de şunu belirtmeden geçmeyeyim, çalışırken muhakkak zevk alınmalı. Çalışmaktan zevk almayan öğrenci üstün bir başarı elde etmek için daha çok çalışması gerekir. Çünkü alınan zevk, ânı yaşamayı, yâni çalışma verimini arttırır.

Temiz bir sayfa açılması konusunda ve yukarıdaki başka herhangi bir noktada sıkıntı kalmamışsa öğrencinin matematiği nasıl çalışması konusundaki önerilerimi maddeler hâlinde sıralayayım:

  • Öğrenci, bir matematik konusunu çalışırken sâdece öğrenim görmekte olduğu kurumun ders notlarına bağlı kalmamalı, başka kaynaklardan da yararlanmalıdır. Bu kaynaklar, İnternet’teki kaynağı sağlam güvenilir siteler ve kitaplar olabilir ama kitaplar muhakkak olmalı. Konu anlatımı en iyi, en ayrıntılı olan yardımcı kaynaklar alınmalı. Eğer öğrenci akademik kitaplardan da yararlanabiliyorsa kesinlikle akademik kitaplardan da yararlanabilmeli. Meselâ “Doğrunun Analitiği” adlı konuyu çalışırken iyi bir akademik analitik geometri kitabı edinip (ille de akademik kitap diye de kötü anlatan, kötü tasarımlı kitapları almayın) o konuda geçen teoremlerin ispatlarına o akademik kitaptan bakmalı.
  • Öğrenci, bir matematik konusunu çalışırken konuyu yazarak çalışmalı, yâni o konuda geçen bir ifâde, gösterim, formül vb. varsa o ifâdeyi, gösterimi, formülü vb. şeyleri bir müsvedde defterine yazmalı. Tabii ki konu anlatımında geçen her cümleyi yazması gerektiğini demiyorum. Örnek olarak “x bağımsız değişkenine bağlı f fonksiyonunun gösterimi f(x)‘tir.” cümlesi geçiyorsa konu anlatımında, öğrenci, müsvedde defterine sâdece f(x) yazabilir, böylece f(x) gösterimi akılda daha kalıcı olmuş olur.
  • Öğrenci, bir matematik konusunu çalıştıktan sonra, matematik çalışmaya devâm ederken o konuyla ilgili sorular çözmeli. O konuyu iyice anlayana kadar soru çözdükten sonra bir sonraki matematik konusuna geçmemeli.
  • Öğrenci, bir çoktan seçmeli matematik sorusu çözerken soruyu, eğer soru seçeneklere bağlı değilse klasik soru gibi çözmeli. Bunun için öğrenci, soruyu çözerken soru seçeneklerinin üstünü eliyle kapatabilir, böylece soru seçeneklerinden etkilenme gibi bir durum söz konusu olamaz.
  • Öğrenci, bir çoktan seçmeli matematik sorusu çözerken işlemleri kafadan çözmeye çalışmamalı, her zaman işlemler yazılmalıdır. Bu işlemler, sorunun bulunduğu sayfada sorunun kenarlarında olabilir, eğer sorunun bulunduğu sayfaya işâret konulması istenmiyorsa bir müsvedde defterine işlemler yapılıp sonuç yazılabilir.
  • Öğrenci, çözemediği soruları ve konu anlatımlarında takıldığı noktaları işâretleyip, aldığı matematik dersinin öğretmenine veyâ özel ders öğretmenlerine muhakkak sormalı ancak tüm bir konuyu özel ders öğretmenine anlattırmamalı. Öğrenci, kendi kendine çalışmasını öğrenmeli.

Sanırım bir öğrencinin matematiği nasıl çalışması gerektiği konusundaki tüm noktaları anlattım. Eğer bu konuda takıldığınız sorular varsa bana sorabilirsiniz.

İyi çalışmalar.

You may also like...