Bilgisayar Mimarisine Giriş

Bilgisayar mimarisi, bilgisayarda olan verilerin nasıl işleneceğini belirleyen kuraldır.

Bilgisayar mimarisinin incelenmesi, bilgisayarın çalışma mantığını anlaşılması demektir. Bu yazıda, bilgisayar mimarisi konusu yüzeysel olarak işlenecektir.

Geçmişte bir çok bilgisayar mimarisi olsa da günümüzde Von Neumann mimarisi ve Harvard mimarisi olmak üzere iki mimari kullanılır. Günümüzde çoğu bilgisayar Von Neumann mimarisindedir ve bazı mikrodenetleyiciler Harvard mimarisindedir.

Von Neumann Mimarisi

Bu mimari 1945 yılında John Von Neumann tarafından bulunmuştur. Bu mimaride işlemci, iki bölümlü ana bellek, giriş/çıkış birimleri vardır. Ana belleğin bir bölümü geçici bellek, diğer bölümü kalıcı bellektir. Programlar ve işlenen veriler, ana bellekte bulunurlar. Çalıştırma işleminde, programlar, geçici belleğe atılır. Bilgisayar açılışında ilk olarak o kalıcı bellekte bulunan programı geçici belleğe atarak çalıştırır.

Harvard Mimarisi

Bu mimari ilk olarak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Harvard Mark I bilgisayarında kullanılmıştır. Bu mimaride, bir işlemci, ana bellek olarak bir geçici bellek ve bir de kalıcı bellek, giriş/çıkış birimleri vardır. Geçici bellekte işlenen veriler, kalıcı bellekte buyruklar bulunur. Bilgisayar çalışırken yalnızca o kalıcı bellekte bulunan buyruklar çalıştırılır. Çalıştırma işleminde program, geçici belleğe atılmaz.

Von Neumann Mimarisi ile Harvard Mimarisinin Karşılaştırılması

Von Neumann Mimarisi Harvard Mimarisi
Tek bir ana bellek vardır. İki ana bellek vardır.
Buyruklar ve veriler bir arada bulunur. Buyruklar ve veriler ayrı yerlerde tutulur.
Program, bilgisayarın olağan çalışma sırasında değiştirilebilir. Program, bilgisayarın olağan çalışma değiştirilemez.
Zararlı yazılım tehlikesi vardır. Zararlı yazılım tehlikesi yoktur.

You may also like...