Bilgisayar Alanının Alt Alanları

Bilgisayar alanı, yeni başladığı zamanlarda bilgisayar alanıyla uğraşanlar, bilgisayar alanının çeşitli alt alanlarıyla uğraşabiliyorlardı. Günümüzde, bu alt alanlar iyice karmaşıklaşmaya ve özelleşmeye başlamıştır. Bundan dolayı, bilgisayar alanıyla uğraşanların çoğu, yalnızca bir ya da birkaç alt alanla uğraşması yeterlidir. Ancak, bilgisayar alanının bir alt alanıyla uğraşmak çok bilgi gerektirir. Ayrıca, uğraşılan alt alana göre bilgisayar alanının kapsadığı alanlar dışı bilgiler de öğrenmek gerekebilir.

Bu yazıda, bilgisayar alanının bazı alt alanlarını anlatcağız. Bilgisayar alanıyla uğraşmak istiyorsanız, bilgisayar alanını en az bir alt alanında bilgi sahibi olmanız gerekir.

Genel Bilgisayar Donanımı Geliştirme

Bilgisayar donanımı geliştirme alanı, bilgisayar tasarlamayla ve bilgisayar üretmeyle ilgili alandır. Bilgisayar donanımı geliştirme, çok geniş bir alandır. Bilgisayar donanımı geliştirme, elektrik, elektronik, fizik ve matematik alanlarını da kapsar.

Genel Bilgisayar Yazılımı Geliştirme

Bilgisayar yazılımı geliştirme alanı, bilgisayar yazılımı tasarlama işiyle, geliştirme işiyle, sınama işiyle ve bakım işiyle uğraşırlar. Bilgisayar yazılımı geliştirme, çok geniş bir alandır. Bilgisayar yazılımı geliştirme, matematik alanını da kapsar.

Veri Madenciliği

Veri madenciliği alanı, verilerin toplanması, depolanması ve kullanılmasıyla ilgili alandır. Veri madenciliği alanı, matematik ve bilgisayar bilimleriyle bağlantılıdır. Günümüzde bu alan giderek ilgi çekmektedir. Veri madenciliği alanıyla uğraşanlar, veri madenciliğiyle ilgili çeşitli algoritmalar, veri madenciliği algoritmaları kullanan çeşitli yazılımlar ve veri toplayan çeşitli donanımlar geliştirebilirler.

Bilgisayarlı Şifreleme Bilimi

Bilgisayar bilimlerinde de şifreleme alanı önemli bir konudur. Şifreleme algoritmaları; iletişimde ve veri depolamada sıklıkla kullanılmaktadır. Bilgisayar alanıyla uğraşıp, şifreleme bilimiyle uğraşanlar, çeşitli şifrelemne algoritmaları, şifreleme algoritmaları kullanan çeşitli yazılımlar ve şifreleme algoritmaları kullanan özel donanımlar geliştirebilirler.

Veri Sıkıştırma

Bilgisayar verilerinin çeşitli algoritmalarla daha az yer kaplayacak şekilde sıkıştırılmasıyla ilgilenen alandır. Veri sıkıştırma alanıyla uğraşanlar, veri sıkıştırmayla ilgili çeşitli algoritmalar ve veri sıkıştırma algoritmalarını kullanan çeşitli yazılımlar ve veri sıkıştırma algoritmalarını kullanan özel donanımlar geliştirebilirler.

Veri Tabanı Uzamanlığı

Veri tabanı uzamnlığı alanı, veri tabanı sistemlerini kullanmayla ve veri tabanı sistemleri geliştirmeyle ilgilidir.

Yapay Zekâ

Yapay zekâ alanı, bilgisayar alanının en karmaşık alanlarından biridir. Yapay zekâ alanıyla uğraşanlar, yapay zekâyla ilgili çeşitli algoritmalar, çeşitli yazılımlar ve çeşitli donanımlar gelişltirebilirler.

Sayısal Görüntü İşleme

Sayısal görüntü işleme alanı, sayısal görüntülerin bilgisayar ortamında işlemnesiyle uğraşan alandır. Sayısal görüntü işlemeyle uğraşanlar, çeşitli sayısal görüntü işleme algoritmaları, sayısal görüntü işleme algoritmalarını kullanan yazılımlar geliştirebilirler.

İşaret İşleme

İşaret işleme alanı; fiziksel, semoblik ve soyut biçimde olan işaretleri işlemeyle uğraşan alandır. İşaret işleme alanıyla uğraşanlar, işaret işlemeyle ilgili çeşitli algoritmalar, işaret işleme algoritmalarını kullanan yazılımlar ve çeşitli donanımlar geliştirebilirler.

Gömülü Sistemler

Gömülü sistemler alanı, gömülü sistemlerin geliştirilmesiyle ilgilenen alandır. Gömülü sistemler uygulamaya yöneliktir. Gömülü sistemlerle uğraşanlar, birçok alanla ilgili çeşitli algoritmalar, gömülü sistemlerde kullanılmak üzdere yazılmış algoritmaları kullanan yazılımlar ve gömülü sistem donanımları geliştirirler.

You may also like...