Bilgisayar Alanında Bazı Temel Bilgiler

Bilgisayarlar, günümüzde geniş bir yer edinmiştir ve çevremizde onlarca bilgisayar yer almaya başlamıştır. Bilgisayarlar, artık birçok alanda kullanılmaktadır. Bu yazıda, bilgisayarların ne demek olduğu anlatılacaktır ve bilgisayarlarla ilgili eksik ve yanlış bilgilerin bilinmesinin önüne geçilmeye çalışılacaktır. Ayırca, bilgisayarların çeşitlerinden söz edilecektir ve bilgisayardan türemiş aygıtların ne olduğu anlatılarak kavram karmaşasının önüne geçilmeye çalışılacaktır.

Bilgisayar, bir işlemcisi ve bir belleği olan, verilen komutlara ve girdilere göre çıktı üreten aygıttır. Bir aygıtın bilgisayar olmasının şartı, bir kasa biçiminde olup bir monitör, bir klavye, bir fare ve bir çift hoparlörden ibaret değildir. Bilgisayarlar çeşitli boyutlarda ve çeşitli görevlerde olabilir. Ayrıca, bir bilgisayarın içinde birkaç bilgisayar bulunabilir. Örneğin, bir bilgisayarda bulunan bir girişin denetleyicisi örnek olarak verilebilir.

Günümüzde bilgisayarlar, elektroniktir ve bazılarında mekanik bileşenler bulunabilir.

Bilgisayarın fiziksel bileşenlerine bilgisayar donanımı denir. Bilgisayarın işletilmesini sağlayan bilgilere bilgisayar yazılımı denir.

Bilgisayarları, işledikleri verilere göre, kullanım amaçlarına göre ve büyüklüklerine göre sınıflandırabiliriz.

İşledikleri Verilere Göre Bilgisayarlar

Bilgisayarların işledikleri verilere göre çeşitleri aşağıda verilmiştir:

Analog Bilgisayar

Analog bilgisayarlar, verileri analog olarak işler.

Sayısal Bilgisayar

Sayısal bilgisayarlar, verileri sayısal olarak işler. Veriler, sıfır ve bir sayılarından oluşur. Sıfır sayısı elektrik yok, bir sayısı elektrik var anlamındadır. Bilgisayarların çoğu sayısaldır.

Hibrit Bilgisayar

Hibrit bilgisayarlar, hesaplama birimlerinde hem analog, hem de sayısal olarak işleyen bilgisayarlardır. Basit işlemler için sayısal, karmaşık işlemler için analog veriler kullanılır.

Kuantum Bilgisayarı

Kuantum bilgisayarları, sıfır ve bir sayılarının yanında, bu sayıların arasındaki sayıları da işler. Kuantum bilgisayarları, çok güçlü bilgisayarlardır. Günümüzde tam olarak bir kuantum bilgisayarı yapılmamıştır.

Kullanım Amaçlarına Göre Bilgisayarlar

Bilgisayarların kullanım amaçlarına göre en bilinenleri aşağıda verilmiştir:

Kişisel Bilgisayar

Kişisel bilgisayar, aynı anda tek bir kullanıcının kullanabilmesi için tasarlanmış bilgisayarlardır.

İş İstasyonu

İş istasyonu, aynı anda tek bir kullanıcının kullanılabilmesi için tasarlanmış, güçlü bilgisayarlardır.

Ana Bilgisayar

Ana bilgisayar, birden fazla kullanıcının kullanabildiği çok güçlü bilgisayarlardır.

Gömülü Bilgisayarlar

Gömülü bilgisayarlar, belli bir işi yapmak için geliştirilen bilgisayarlardır. Gömülü bilgisayarlara gömülü sistemler de denir.

Büyüklüklerine Göre Bilgisayarlar

Bilgisayarların büyüklüklerine göre bazı çeşitleri aşağıda verilmiştir:

Masaüstü Bilgisayar

Masaüstü bilgisayarlar, bir masayı kaplayabilen bilgisayarlardır. Kişisel bilgisayarlar, günümüzde kullanımları azalmış olsa da daha çok güçlü sistemler için kullanılmaktadır.

Masaüstü Bilgisayarlar

Dizüstü Bilgisayar

Dizüstü bilgisayarlar, en azından bir ekran ve bir klavye bulunduran taşınabilir bilgisayarlardır. Dizüstü bilgisayarlar, günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır.

Resim 2. Dizüstü Bilgisayar

Tablet Bilgisayar

Tablet bilgisayarlar, dokunmatik ekran bulunan ufak boyutlu bilgisayarlardır. Tablet bilgisayarlar, günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır.

Resim 3. Tablet Bilgisayar

Süper Bilgisayar

Süper bilgisayarlar, çok büyük olan ve çok hızlı işlem yapabilme yeteneğine sahip olan bilgisayarlardır. Süper bilgisayarlar, sınırlı sayıda üretilirler. Bilimsel araştırma gibi alanlarda kullanılırlar.

Süper Bilgisayar
Resim 4. Süper Bilgisayar

Mikrodenetleyiciler

Mikrodenetleyiciler, kısıtlı başarıma sahip olan ve boyutları küçük olan bilgisayarlardır. Günümüzde mikrodenetleyiciler, çoğunlukla tümdevre olarak üretilirler. Tek kartlık mikrodenetleyiciler ve daha büyük boyutlu mikrodenetleyiciler de kullanılmaktadır. Mikrodenetleyiciler, çok miktarda üretilirler ve günümüzde çok geniş alanlarda kullanılmaktadır.

Mikrodenetleyici

Bilgisayardan Türemiş Aygıtlar

Bir aygıt, bir ya da birkaç bilgisayardan türemiş olabilir. Örnek olarak, yalnızca konuşma ve ileti gönderme özelliği taşıyan bir cep telefonu verilebilir.

Kaynaklar

  • Fatoş Tünay YARMAN VURAL, Yusuf Murat ERTEN; Bilgisayar Sistemleri; 1. Basım; Yayıncı: Akademik Yayıncılık; Yayım Tarihi: Mayıs 2000
  • Şaban EREN, Mesut RAZBONYALI, Halil ŞENGONCA, Ali OKATAN, Ali YAZICI, Murat ERTEN, Taner ARSAN, Nechivan DURU, Rıfat ÇÖLKESEN, Ahmet T. ÖZCERİT, Cengiz UĞRUKAYA, M. Erhan SARIDOĞAN, Ahmet ACAR; Bilgisayar Mühendisliğine Giriş; 5. Basım; Yayıncı: Papatya Bilim Yayınevi; Yayım Tarihi: Eylül 2016
  • Erhan SARIDOĞAN; Yazılım Mühendisliği Temelleri; 2. Basım; Yayınevi: Papatya Bilim Yayınevi; Yayım Tarihi: Nisan 2016
  • Webopedia; İnternet Adresi: https://www.webopedia.com/

You may also like...